خوزستان > اهواز > داروخانه pharmacy و ارگانیک organic > آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن ،آب فعال نانومتری هگزاگونال (شش ضلعی)اهواز

عنوان: آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن ،آب فعال نانومتری هگزاگونال (شش ضلعی )اهواز

تاریخ ثبت: 1393/08/18

آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن اهواز
دکتر جلیل هاشم زاده


دکتر جلیل هاشم زاده اهواز آب هوشمند
دکتر جلیل هاشم زاده

تعاونی فراسودمند آب جنوب
                                   
  آب کمک درماني نيز ياد ميشود و با گرفتن تنديس پيشتازان کيفيت در عرصه توليد
ملي در سال 1391 بوده است

محصول شرکت

  آب آشاميدني غني شده با اکسيژن هوشمند

                                                                    آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن ،آب فعال نانومتری هگزاگونال اهواز

کرهFDA KOREA

ژاپن  FDA JAPAN

اروپا  FDA EUROPA

                                  خواص  آب غنی شده با اکسیژن

properties of water enriched with oxygen

خواص الماء المدَعّم بالاوکسیجین

 

- قند خون را تنظیم می کند .

 

1.lowers blood sugar levels in diabetics


1 - تنظیم نسبة السکر فی الدم

2-  دردهای مفصلی(دست و پا) را  برطرف می کند .

2.to fix arthritis(hands and feet)


2 - علاج لآلام المفاصل لاسیما مفاصل الرجلین والیدین

3-    یبوست را برطرف می کند .

3.to relieve constipation


3- علاج لظاهرة الامساک

4-  رشد مو و ناخن را افزایش  و از ریزش موها جلوگیری می کند .


4.increases growth of hair and nails and prevents hair loss

4- ازدیاد نمو الشعر والاظافر والممانعة من تساقط الشعر


5-  خشکی پوست را برطرف می کند.


5.relieve dry skin


5- علاج لظاهرة جفاف البشرة
 

6-   سنگ کلیه را دفع می کند.

6.ward off kidney stones


6- التخلص من حصی الکلی


7-    ناراحتیهای مثانه و و عفونت های مجاری ادراری را از بین می برد.


7.treat bladder and urinary travt infections and destroys

     7- علاج لالام المثانه وتطهیرالمسالک البولیة
8-    بوی بد دهان را از بین می برد و دهان را خوش بو می کند.

8.eliminates bad breath and makes mouth smell good


   8- ازالة الرائحة الکریهة للفم وتزویده بالرائحة الزکیة

  

9-   از سرما خوردگی جلوگیری می کند .

9.prevents cold


9- الممانعة من الاصابة بالزکام

10-  ناراحتی های زمان بارداری را برطرف می کند.

 

10.relieve discomfort during pregnancy


10- علاج لآلام فترة الحمل

11- باعث ترک سیگار می شود.

11.make peaple to quit smoking


11- المساعدة فی الاقلاع عن التدخین

12- از تشکیل لخته خون جلوگیری می کند.

12.prevents blood clots from forming


12- الممانعة من الاصابة بالجلطة الدمویة

13- ازپوکی استخوان جلوگیری می کند .

13.prevents osteoporosis


13- الممانعة من الاصابة بهشاشة العظام
 

14- دردهای نقرس را برطرف می کند.

14.relieve gout pain


14- علاج لآلام داء النقرس

15- عمر را طولانی و از پیری زودرس سلول جلوگیری می کند.

15.prolong life and prevent premature aging of cells


15- اطالة العمر ومکافحة الشیخوخة المبکرة للخلایا الجسدیة


16- سر دردهای میگرنی را برطرف می کند.

16.to relieve migraine headache


16- مزیل للصداع والآلام الدماغیة

17- چربی خون بالا را تنظیم می کند .

17.regulates lipid choleterol


17- تنظیم وتعدیل کولسترول الدم

18- استرس های عصبی را برطرف می کند .

18.help to relieve stress


18- ازالة القلق والاضطرابات العصبیة

19- حساسیت های پوستی (اگزما) را برطرف می کند.

19.to fix the sensitivity of the skin(eczema)


19- مزیل للحساسیات والتحریکات الجلدیة

20- آسم و آلرژی را درمان می کند.

20.treat asthma and allergies


20- علاج للربو والمشاکل التنفسیة

21- در درمان بعضی از نازائی ها موثر است.

21.in some of infertility treatment is effective


21- علاج لبعض الامراض المسببة للعُقم

22- فشار خون بالا را تنظیم می کند.

22.regulates blood pressure


22- تعدیل واستقرار ضغط الدم

23- جوش های صورت را برطرف می کند.

23.eliminates acne


23- ازالة البثور وحب الشباب
 


24- رشد گل و گیاه را افزایش می دهد.

24.to increase the growth of plants


24- زیادة نمو النباتات والازهار


مشخصات تایید شده میلی گرم در لیتر

اکسیژن : 50-60

مواد جامد : TDS 50

کلراید : 34

سولفات: 19

کلسیم :12

منیزیم : 5

سدیم : 5.2

پتاسیم : 0.5

فلوراید : 0.71

مس : 0.06

آهن : 0.01

پ هاش : 8-8.5

بدون نیتریت و نیترات  (سمی ترین ترکیبات آبی ) كه باعث

سرطان مي شوند.

آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن اهواز

10 دقیقه بعد از نوشیدن آب هوشمند لخته خون از بین می رود


در محيط اسيدي خون ، كه مي تواند يكي از علت هاي آن

توسط  آب شيرين كن باشد كه تمام املاح آب را گرفته و

آب را اسيدي نموده ، گلبول هاي قرمز به هم مي چسبند

و باعث ايجاد لخته خون مي شوند وبا توجه به اينكه  آب

هوشمند دارايPH  قلياي است  مي تواند بعد از ده دقيقه

تمام لختهاي خون را متلاشي كند  .


آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن ،آب فعال نانومتری هگزاگونال اهواز

آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن ،آب فعال نانومتری هگزاگونال اهواز

افزایش کارایی ماهیچه قلب

 

 

آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن ،آب فعال نانومتری هگزاگونال اهواز

 

آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن ،آب فعال نانومتری هگزاگونال اهواز

رساندن اندومتربه ضخامت طبیعی و کاهش درد عادت ماهانه


آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن اهواز

بیشترین مقدار جذب آب فرایند شده شش ضلعی هگزاگونال

در داخل سلول

آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن اهواز

انرژی زایی آب شش ضلعی هگزاگونال


آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن اهواز

منحنی NMR 1

آب شهری شهرستان اهواز پس از تصفیه و شیرین شدن، نشان

دهندهکلستر150 هرتز و نامنظم بودن ملکولهای آب می باشد .

( آب مرده )


آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن اهواز


منحنی NMR 2

آب شهری اهواز پس از تصفیه و شیرین شدن با مجموع املاح

بیست میلی گرم در لیتر به مدت 9 دقیقه در دستگاه آبساز

چرخشی با کلستر 60 هرتز و منظم بودن ملکولهای شش

ضلعی آب را نشان می دهد . ( آب زنده )


آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن اهواز

آب قلیایی 8 بعد از فرایند سازی

آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن اهواز

جذب اکسیژن بیشتر بعد از فرایند سازی


آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن اهواز

تحقیقات و نمونه گیری  دانشگاهی برای  بیماران  انتخاب شده 

آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن اهواز

کاهش قند ، اوره  و کراتین آقای جعفر شیرازی

جانباز شیمایی ساکن اهواز

  

آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن اهواز

تفاوت آب فعال نانومتری شش ضلعی یا هگزاگونال هوشمند

کلستر 60 هرتزی با آب معمولی کلستر 150 هرتزی

آب شش ضلعي آب هوشمند دكتر جليل هاشم زاده

            آب هوشمند                           آب معمولي

آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن ،آب فعال نانومتری هگزاگونال اهواز

ماندگاری بیشتر گل با آب هوشمند غنی با اکسیژن

 

آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن ،آب فعال نانومتری هگزاگونال اهواز

 

 

آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن اهواز

اطلاعات بیشتر در مورد هوشمندی آب

  تاييديه سازمان غذا و دارو

تاييديه سازمان غذا و دارو - تاييديه استاندارد ايران

آبطری نیم لیتری آب هوشمند  لیتری آب هوشمند اهواز10

آب هوشمند آنتی اکسیدان

مخلوط سه بطری اکسیدان و سه بطری آنتی اکسیدان آب شش

وجهی هگزاگونال در یک پالت

نيم ليتري كتابي آب هوشمند

نيم ليتري كتابي با سه تركيب : آب غني شده با اكسيژن

،آب آنتي اكسيدان (قليايي)، آب آنتي باكتريال


راديكال آزاد آنتي اكسيدان  آب هوشمند


   آب هوشمند دكتر جليل هاشم زاده اهواز  آنتي اكسيدان آب هوشمند دكتر جليل هاشم زاده اهواز


    دكتر حيدري امام جمعه موقت اهواز

دكتر حيدري امام جمعه موقت اهواز


دکتر شریعتی استاندار خوزستان بازدید از آب هوشمند اهواز
دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان

آب غنی از اکسیژن نماینده مجلس آقای سودانی
دكتر سوداني نماينده مجلس شوراي اسلامي اهواز

آب هوشمند دكتر هوشمند صفايي مديركل كار تعاون تامين اجتماعي
دكتر هوشمند صفايي

مديركل كار ، تعاون و تامين اجتماعي شهرستان اهواز

آب هوشمند اهواز نمایشگاه بین المللی جلیل هاشم زاده محمدرضا زیوداری

 دكتر جليل هاشم زاده ، محمدرضا زيوداري 

 

آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن ،آب فعال نانومتری هگزاگونال اهواز

آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن ،آب فعال نانومتری هگزاگونال اهواز

آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن ،آب فعال نانومتری هگزاگونال اهواز

آب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن ،آب فعال نانومتری هگزاگونال اهواز

نمایشگاه بین المللی اهواز اسفند ماه 1393


دستگاه آب هوشمند ساده
دستگاه آب هوشمند 1،500،000 تومان

دستگاه آب هوشمند متوسط
دستگاه آب هوشمند قیمت 2،200،000 تومان

دستگاه آب هوشمند آبسرد کن دار
دستگاه آب هوشمند یخچالدارقیمت 3 میلیون تومان

آدرس كارخانه : خيابان گلستان ، پشت بيمارستان شهيد بقايي

آب هوشمند 0.7سی سی جدید صادراتی 
آب هوشمند سري جديد سبز رنگ 
 
بطري 1.5 ليتري آب هوشمند و 0.7 لیتری جدید صادراتی

    ب آشامیدنی فرامعدنی هوشمند ، آب غنی شده با اکسیژن اهواز
 
نمایندگی فعال در کلیه شهرستان ها پذیرفته می شود
 
 
شعب فروش در اهواز


اهواز:چهارراه زند، خ رودکی ،نبش نظامی، جنب مسجد

امام حسن عسکری پورسلان 09370673586اهواز : گلستان خيابان ارديبهشت ، بين دي و آذر
 
ارزان فروشي سلام مديريت جباري09370879996


اهواز: کوی بعثت(منازل 254دستگاه صنایع فولاد)

خ آیت 5 ،ارزان فروشی دریای نور09166000551


06133367514 - نماينده فروش آب هوشمند در سراسر ايران
-09391227431-

محمدرضا زیوداری 09121227431
 

اصفهان : لنجان فولادشهر ، زرين شهر ،باغبهادران
09133354762،‌

ديزيچه ، مباركه فلاورجان كامل تورنگ

اندیمشک :   صادق فرخزاد : 09169402165

   
 
استان قم: نیروگاه خ توحیدخ ستاری پلاک 97 جنب

ناحیه یک شهرداری پخش مواد غذایی آوای مهر

مبلغ بدهی به شرکت آب هوشمند 21،600،000

بنام سید فرید موسوی 09907673764  -09907673762

 
استان فارس : نورآباد ممسنی ، بلوار هفت تیر

روبروی مجتمع درمانی پاسارگاد فروشگاه توحید ستاره

مدیریت حامد عربی شماره تماس : 09177217977-

07142523506

امیدیه خوزستان : بین فلکه فرمانداری و نیروی انتظامی

فروشگاه بزرگ طب سنتی : 09169888620
 

شیراز:بلوار امیرکبیر کوچه 20 س کلاله 09177217977
   
يزد : خيابان ايرانشهر قبل از چهار راه بن بست 24 شركت

سپهر پرديس سيد نويد ميرزاده يزدي

شماره دفتر يزد  03536268619

کرج:45 متری گلشهر ، خ کوکب شرقی نبش

کوچه کلانتری

02633516583

09125548500

09369930388

کرمان:خیابان استقلال ،نبش کوچه 9 فروشگاه

روغن سنتی شفا مجید مرادی کرمانی 09131409885

نام
نام خانوادگی
استان / شهر   
شماره تماس
موبایل
ایمیل
آدرس
متن سفارش :