مازندران > آمل > خريد،فروش ،زمین ، رهن و اجاره مسکن > خريد و فروش ويلا در شمال ساحلي و جنگلي سرخرود ، آمل ، رامسر ، محمود آباد به مديريت حسن معصومي

عنوان: خريد و فروش ويلا در شمال ساحلي و جنگلي سرخرود ، آمل ، رامسر ، محمود آباد به مديريت حسن معصومي

تاریخ ثبت: 1395/06/15

خريد و فروش ويلا در شمال ساحلي و جنگلي سرخرود ، آمل ، رامسر به مديريت حسن معصومي

خريد و فروش ويلا در شمال ساحلي و جنگلي سرخرود ، آمل ، رامسر به مديريت حسن معصومي

خريد و فروش ويلا در شمال ساحلي و جنگلي سرخرود ، آمل ، رامسر به مديريت حسن معصومي


خريد و فروش ويلا در شمال ساحلي و جنگلي سرخرود ، آمل ، رامسر به مديريت حسن معصومي

خريد و فروش ويلا در شمال ساحلي و جنگلي سرخرود ، آمل ، رامسر به مديريت حسن معصومي


خريد و فروش ويلا در شمال ساحلي و جنگلي سرخرود ، آمل ، رامسر به مديريت حسن معصومي

خريد و فروش ويلا در شمال ساحلي و جنگلي سرخرود ، آمل ، رامسر به مديريت حسن معصومي


خريد و فروش ويلا در شمال ساحلي و جنگلي سرخرود ، آمل ، رامسر به مديريت حسن معصومي

خريد و فروش ويلا در شمال ساحلي و جنگلي سرخرود ، آمل ، رامسر به مديريت حسن معصومي

خريد و فروش ويلا در شمال ساحلي و جنگلي سرخرود ، آمل ، رامسر به مديريت حسن معصومي

خريد و فروش ويلا در شمال ساحلي و جنگلي سرخرود ، آمل ، رامسر به مديريت حسن معصومي

خريد و فروش ويلا در شمال ساحلي و جنگلي سرخرود ، آمل ، رامسر به مديريت حسن معصومي

خريد و فروش ويلا در شمال ساحلي و جنگلي سرخرود ، آمل ، رامسر به مديريت حسن معصومي
داراي 500 متر زمين با بناي 148 متري ، دو نبش با فضا و حياط سازي زيبا قابليت ساخت يك واحد
ديگرفاصله تا ساحل سرخرود يك ربع ساعت قيمت 250 ميليون تومان


زمين كشاورزي جهت فروش برنج كاري متري 25000تومان شمال 

زمين كشاورزي جهت فروش برنج كاري متري 25000تومان شمال

زمين كشاورزي جهت فروش برنج كاري متري 25000تومان شمال

قطعه زمين كشاورزي مرغوب برنج به مساحت 25000متر داراي سند اصلاحات با سترسي جاده و آب فراوان براي زراعت قيمت متري 25000تومان

جهارصد متر زمین وبنا حدود 110متربین شهر آمل وسرخرود قیمت150میلیون

جهارصد متر زمین وبنا حدود 110متربین شهر آمل وسرخرود قیمت150میلیون

جهارصد متر زمین وبنا حدود 110متربین شهر آمل وسرخرود قیمت150میلیون

جهارصد متر زمین وبنا حدود 110متربین شهر آمل وسرخرود قیمت150میلیون
دارای 400 متر زمین بنا 110 متر سند مالکیت فاصله تا دریا و جنگل یک ربع با
دید مناسب ومکان امن و آرام مابین شهر آمل و سرخرود کنار این ملک 8هزار متر
مرکبات وکیوی وجود دارد قیمت پیشنهادی مالک 150 میلیون تومانمساحت370 متر تک خواب فاصله 10 دقیقه تا دریاسرخرود قیمت 140 میلیون

مساحت370 متر تک خواب فاصله 10 دقیقه تا دریاسرخرود قیمت 140 میلیون

مساحت370 متر تک خواب فاصله 10 دقیقه تا دریاسرخرود قیمت 140 میلیون

مساحت370 متر تک خواب فاصله 10 دقیقه تا دریاسرخرود قیمت 140 میلیون

مساحت370 متر تک خواب فاصله 10 دقیقه تا دریاسرخرود قیمت 140 میلیون

مساحت370 متر تک خواب فاصله 10 دقیقه تا دریاسرخرود قیمت 140 میلیون

مساحت370 متر تک خواب فاصله 10 دقیقه تا دریاسرخرود قیمت 140 میلیون

مساحت370 متر تک خواب فاصله 10 دقیقه تا دریاسرخرود قیمت 140 میلیون

مساحت370 متر تک خواب فاصله 10 دقیقه تا دریاسرخرود قیمت 140 میلیون

مساحت370 متر تک خواب فاصله 10 دقیقه تا دریاسرخرود قیمت 140 میلیون
مساحت370 متر تک خواب فاصله 10 دقیقه تا دریاسرخرود قیمت 140 میلیون

200 میلیونی شمالمعصومی

معصومی شمال قیمت 200

معصومی شمال قیمت 200

معصومی شمال قیمت 200

معصومی شمال قیمت 200

معصومی شمال قیمت 200

معصومی شمال قیمت 200

معصومی شمال قیمت 200

معصومی شمال قیمت 200
ویلا باغ با حدود 1000متر زمین وبنا قابل استفاده حدود 130 متربا فاصله 20دقیقه
از ساحل محمودآباد  و سرخرود در محیطی امن و آرام قیمت 200 میلیون تومان


ویلای 220متری زمین وبنا185مترتربیلکس سه خواب آلاچیق وشاه نشین سند مالکیت دارد سرخرود شمال 400میلیون

ویلای 220متری زمین وبنا185مترتربیلکس سه خواب آلاچیق وشاه نشین سند مالکیت دارد سرخرود شمال 400میلیون

ویلای 220متری زمین وبنا185مترتربیلکس سه خواب آلاچیق وشاه نشین سند مالکیت دارد سرخرود شمال 400میلیون

ویلای 220متری زمین وبنا185مترتربیلکس سه خواب آلاچیق وشاه نشین سند مالکیت دارد سرخرود شمال 400میلیون

ویلای 220متری زمین وبنا185مترتربیلکس سه خواب آلاچیق وشاه نشین سند مالکیت دارد سرخرود شمال 400میلیون

ویلای 220متری زمین وبنا185مترتربیلکس سه خواب آلاچیق وشاه نشین سند مالکیت دارد سرخرود شمال 400میلیون

ویلای 220متری زمین وبنا185مترتربیلکس سه خواب آلاچیق وشاه نشین سند مالکیت دارد سرخرود شمال 400میلیون

ویلای 220متری زمین وبنا185مترتربیلکس سه خواب آلاچیق وشاه نشین سند مالکیت دارد سرخرود شمال 400میلیون

ویلای 220متری زمین وبنا185مترتربیلکس سه خواب آلاچیق وشاه نشین سند مالکیت دارد سرخرود شمال 400میلیون

ویلای 220متری زمین وبنا185مترتربیلکس سه خواب آلاچیق وشاه نشین سند مالکیت دارد سرخرود شمال 400میلیون

ویلای 220متری زمین وبنا185مترتربیلکس سه خواب آلاچیق وشاه نشین سند مالکیت دارد سرخرود شمال 400میلیون

ویلای 220متری زمین وبنا185مترتربیلکس سه خواب آلاچیق وشاه نشین سند مالکیت دارد سرخرود شمال 400میلیون
ویلای 220متری زمین وبنا185مترتربیلکس سه خواب آلاچیق
وشاه نشین سند مالکیت دارد سرخرود شمال 400میلیونویلا در جاده آمل به شهر ساحلی محمود آباد مساحت250متر زمین با پروانه ساخت بنا 150مترشهرکی فاصله با ساحل و جنگل 10دقیقه قیمت 200میلیون تومان

ویلا در جاده آمل به شهر ساحلی محمود آباد مساحت250متر زمین با پروانه ساخت بنا 150مترشهرکی فاصله با ساحل و جنگل 10دقیقه قیمت 200میلیون تومان

ویلا در جاده آمل به شهر ساحلی محمود آباد مساحت250متر زمین با پروانه ساخت بنا 150مترشهرکی فاصله با ساحل و جنگل 10دقیقه قیمت 200میلیون تومان

ویلا در جاده آمل به شهر ساحلی محمود آباد مساحت250متر زمین با پروانه ساخت بنا 150مترشهرکی فاصله با ساحل و جنگل 10دقیقه قیمت 200میلیون تومان

ویلا در جاده آمل به شهر ساحلی محمود آباد مساحت250متر زمین با پروانه ساخت بنا 150مترشهرکی فاصله با ساحل و جنگل 10دقیقه قیمت 200میلیون تومان

ویلا در جاده آمل به شهر ساحلی محمود آباد مساحت250متر زمین با پروانه ساخت بنا 150مترشهرکی فاصله با ساحل و جنگل 10دقیقه قیمت 200میلیون تومان

ویلا در جاده آمل به شهر ساحلی محمود آباد مساحت250متر زمین با پروانه ساخت بنا 150مترشهرکی فاصله با ساحل و جنگل 10دقیقه قیمت 200میلیون تومان

ویلا در جاده آمل به شهر ساحلی محمود آباد مساحت250متر زمین با پروانه ساخت بنا 150مترشهرکی فاصله با ساحل و جنگل 10دقیقه قیمت 200میلیون تومان

ویلا در جاده آمل به شهر ساحلی محمود آباد مساحت250متر زمین با پروانه ساخت بنا 150مترشهرکی فاصله با ساحل و جنگل 10دقیقه قیمت 200میلیون تومان
ویلا در جاده آمل به شهر ساحلی محمود آباد مساحت250متر
زمین با پروانه ساخت بنا 150مترشهرکی فاصله با ساحل و جنگل 10دقیقه
 قیمت 200میلیون تومانویلا 370مترزمین و بنای 130متر با پروانه ساخت شهرکی با حیاط سازی زیبا و بافاصله 10دقیقه از ساحل و جنگل بین آمل و محمودآباد قیمت 220میلیون تومان

ویلا 370مترزمین و بنای 130متر با پروانه ساخت شهرکی با حیاط سازی زیبا و بافاصله 10دقیقه از ساحل و جنگل بین آمل و محمودآباد قیمت 220میلیون تومان

ویلا 370مترزمین و بنای 130متر با پروانه ساخت شهرکی با حیاط سازی زیبا و بافاصله 10دقیقه از ساحل و جنگل بین آمل و محمودآباد قیمت 220میلیون تومان

ویلا 370مترزمین و بنای 130متر با پروانه ساخت شهرکی با حیاط سازی زیبا و بافاصله 10دقیقه از ساحل و جنگل بین آمل و محمودآباد قیمت 220میلیون تومان

ویلا 370مترزمین و بنای 130متر با پروانه ساخت شهرکی با حیاط سازی زیبا و بافاصله 10دقیقه از ساحل و جنگل بین آمل و محمودآباد قیمت 220میلیون تومان

ویلا 370مترزمین و بنای 130متر با پروانه ساخت شهرکی با حیاط سازی زیبا و بافاصله 10دقیقه از ساحل و جنگل بین آمل و محمودآباد قیمت 220میلیون تومان
ویلا 370مترزمین و بنای 130متر با پروانه ساخت شهرکی با حیاط سازی زیبا
 بافاصله 10دقیقه از ساحل و جنگل بین آمل و محمودآباد قیمت 220میلیون تومان


ویلایی 200متر زمین و بنا 90متر 15دقیقه با ساحل محمود آباد قیمت 130 میلیون تومان

ویلایی 200متر زمین و بنا 90متر 15دقیقه با ساحل محمود آباد قیمت 130 میلیون تومان

ویلایی 200متر زمین و بنا 90متر 15دقیقه با ساحل محمود آباد قیمت 130 میلیون تومان

ویلایی 200متر زمین و بنا 90متر 15دقیقه با ساحل محمود آباد قیمت 130 میلیون تومان

ویلایی 200متر زمین و بنا 90متر 15دقیقه با ساحل محمود آباد قیمت 130 میلیون تومان
ویلایی 200متر زمین و بنا 90متر 15دقیقه با ساحل محمود آباد
قیمت 130 میلیون تومان
خريد و فروش ويلا در شمال ساحلي و جنگلي سرخرود ، آمل ، رامسر به مديريت حسن معصومي
شماره تماس : 09194342432-09391227431-09166203098
ثبت درخواست

نام
نام خانوادگی
استان / شهر   
شماره تماس
موبایل
ایمیل
آدرس
متن سفارش :