خوزستان > اهواز > صنعتي ، شیمیایی و معدنی > فروش گازهاي آرگون ،هليم ،هيدوژن ، آرگون ، اكسيژن ،‌نيتروژن (ازت)، گاز كربنيك اهواز به مديريت كاظمي

عنوان: فروش گازهاي آرگون ،هليم ،هيدوژن ، آرگون ، اكسيژن ،‌نيتروژن (ازت)، گاز كربنيك اهواز به مديريت كاظمي

تاریخ ثبت: 1395/06/07

فروش گازهاي آرگون ،هليم ،هيدوژن ، آرگون ، اكسيژن ،‌نيتروژن (ازت)، گاز كربنيك اهواز به مديريت كاظمي
فروش گازهاي آرگون ،هليم ،هيدوژن ، آرگون ، اكسيژن ،‌نيتروژن (ازت)، گاز كربنيك اهواز

 به مديريت كاظميفروش انواع گازهاي آرگون ،هليم ، هیدروژن ، آرگون ، اكسيژن ،‌نيتروژن (ازت)، گاز كربنيك ، اسیتیلن اهواز  به مديريت كاظمي

فروش انواع گازهاي آرگون ،هليم ، هیدروژن ، آرگون ، اكسيژن
 
،‌نيتروژن (ازت)، گاز كربنيك ، استیلن اهواز  به مديريت كاظمي

آدرس: شهرك صنعتي اهواز 3 ، خيابان انديشه ، نبش انديشه 4

شماره تماس : 09391227431- 09121227431
نام
نام خانوادگی
استان / شهر   
شماره تماس
موبایل
ایمیل
آدرس
متن سفارش :