در باره انتخاب نام سايت

  ايبوeb


 
در زبان لري اصيل و کهن ايراني به معني شدن و توانستن مي باشد

هفت اول آن یعنی در هفت روزه هفته و24 ساعته  سايت 

آماده كار است   

در واقع همان جمله

ما مي
توانيم درهرزمان خواسته بحق شما را جامه عمل بپوشانيم 
فکر ساخت  سايت

هميشه دوست داشتم براي کشورم کاري انجام دهم که بتوانم

مشکلاتي مانند بيکاري کمک به سالمندان ، ساخت مسكن ،

اختراع و نوآوري و ارتباط بين کساني را که مي توانند توليد

کار  و سرمايه گذاري كنند با  انسان هاي متعهد وامانتدار را

بوجودآورم که با ساخت اين سايت اميداوارم به اين هدف

نايل شوم


کمک به سالمندان

دوست داشتم براي سالمندان روباتي بسازم که با پوشيدن

آن لباس قدرت از دست رفته شان را بدست آورند و کارهاي

خودشان را به تنهايي انجام دهند ولي ساختچنين دستگاهي

قيمت خيلي زيادي دارد و نقايصي مانند حجم زياد درعمل دست

وپاگير نيز هست وکارايي لازم را ندارد و تازه نمي تواند

متخصص در همه کارها باشد و در منزل اگر کارهايي مانند

اتصالات برقي بوجود آيد نمي تواند کاري کند و بايد فکر

ديگري مي کردم و به اين نتيجه رسيدم که افراد  مورد اعتماد

ومتخصص در تمامي زمينه ها را جمع آوري نموده وهر زمان

که لازم بود براي آنها فراهم نمايم

 
شرح كارهاي كه مسئوليت انجام آن را بعهده گرفته ايم
 

مدير سايت : محمدرضا زيوداري